Zovem se Marina Jozak. Rođena sam 2006 godine u Novoj Biloj, Općina Travnik.
Osnovnu Glazbenu školu ,, Jakov Gotovac” u Novom Travniku (pripremni razred) upisala sam 2013.godine i istu uspješno završila 2020.godine.
Nakon završenih 6 razreda Osnovne glazbene škole ,, Jakov Gotovac” u Novom Travniku mogu reći da je to za mene bilo nezaboravno i lijepo iskustvo. Sve ove godine u Osnovnoj glazbenoj školi ću pamtiti po izvanrednom glazbenom obrazovanju, zabavi i radosti. Naučila sam svirati klavir, zahvaljujući nastavnici Željki Babić koja je uvijek bila strpljiva, puna razumijevanja i rado je davala savjete. Na solfeggiu sam naučila dosta o teoriji glazbe, a sve uz pomoć drage nastavnice Marijane Dujmušić. Posebna zahvala pripada ravnatelju Osnovne glazbene škole gosp. Josipu Dumušiću na izuzetno dobrom organiziranju i uspješnom funkcioniranju čitave škole, rasporedima nastave, posebice glede sudjelovanja na natjecanjima i koncertima, na kojima sam nastupila svirajući klavir i sa zborom zbog kojeg sam još više zavoljela pjevanje. Posebno ću se sjećati XXI federalnog natjecanja u sviranju glasovira/ klavira, četveroručno, na kojem sam osvojila treće mjesto. Ova škola je uvijek poticala zdravo učenje, kreativnost i razvijanje dobrih navika. Stekla sam mnogo dobrih prijatelja s kojima ću ostati u prijateljstvu čitav život.
Veliko hvala mojim roditeljima jer su mi bili podrška.
Sve ovo je bilo lijepo glazbeno iskustvo koje neće prestati završetkom Osnovne glazbene škole. Zauvijek će biti sa mnom i podsjećati me na vrijeme provedeno u glazbenoj skoli.